Çevre Etki Değerlendirmesi

Hidroelektrik

Hidroelektrik, küresel ısınmaya yol açmayan yenilenebilir, temiz doğaya ve insana zarar vermeyen bir enerji kaynağıdır. Hammaddemiz atmosferimizdeki sonsuz sudur. Enerji üretirken sera gazı salınımımız yoktur.

Çevreci Çalışmalar

Projemizin amacı, kömür, petrol gibi fosil yakıtların aksine 'Su'yun gücünden daha temiz enerji üreterek bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaktır. Kurulum aşamasındaki Çevre etkilerini en aza indirmek için inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Proje sahası ilk haline getirilmek için gerekli önlemler alınmış ve uygulanmıştır.