Çaldere Elektrik Üretim A.Ş. Çaldere HES

Yerli, kaliteli, yenilenebilir ve çevreyle uyumlu dost enerji üretiyoruz.

service

Hayata dokunan...

Yatırım kararlarımızı ülkemizin enerji politikalarının ana hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçiriyor; sürdürülebilir enerjiyi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyor.

service

Yaşanabilir bir Dünya...

Daha temiz daha yeşil yarınlara ulaşmak için temiz enerji kaynakları kullanıyoruz.

service

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Toplumdan aldığımızı topluma vermek için çevre dostu yenilenebilir sürdürülebilir kaynaklar ile enerji üretiyoruz. Daha temiz daha yeşil yarınlara ulaşmak için temiz enerji kaynakları kullanıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin çevre bilinci ile büyümesi temiz enerji ile gelişmesidir.

service

Ortak değerlerimiz...

Çalışanlarımızın fikirlerini önemser, katılımlarını destekleriz. Her bir aile bireyimizin üstlendiği ve özveriyle yerine getirdiği görevler sayesinde başarıyı birlikte kucaklarız.

Ülkemizin gücüne güç katmak için çalışırız...

Doğru hamleyi

Doğru zamanda yapmak, hedefimizdir.

Çaldere Elektrik Üretim A.Ş.

Çaldere Hidroelektrik Santrali 8,91 MW kurulu gücünde yıllık ortalama 42.000.000 kWh enerji üretimi gerçekleştiren bir yenilenebilir enerji tesisidir. Çaldere HES, Muğla ili Dalaman ilçesinde, Dalaman çayının yan kollarından Çal deresi üzerinde kurulmuştur. Çal deresinden 690m kret kotundan çevrilen sular 6.900 m uzunluğunda iletim kanalı ile yükleme havuzuna ulaştırılmakta, yükleme havuzundan 1930m uzunluğunda cebri boru ile 437m düşürülerek Çaldere santralde türbinlenmekte ve 24km uzunluğunda Çaldere enerji iletim hattı ile Dalaman TM aracılığı ile enterkonnekte sisteme aktarılmaktadır. 2011 yılına kadar ürettiği temiz enerji sayesinde 50.000 ton sera gazının dünyamıza salınımına engel olmuştur.

Lisans Kurulu Gücü
8,91 MW
Yıllık Beklenen Ortalama Üretim
42 Milyon kWh
Türkiyede Üretilen Elektromekanik Ekipman Oranı
52%

Şirketimiz Kurucu Ortakları

Nokta Yatırım Holding ve Yılsan Yatırım Holding'tir.