img
Şirketimiz

Çaldere Hidroelektrik Santrali 8,91 MW kurulu gücünde yıllık ortalama 42.000.000 kWh enerji üretimi gerçekleştiren bir yenilenebilir enerji tesisidir.

Çaldere HES, Muğla ili Dalaman ilçesinde, Dalaman çayının yan kollarından Çal deresi üzerinde kurulmuştur.

Çal deresinden 690m kret kotundan çevrilen sular 6.900 m uzunluğunda iletim kanalı ile yükleme havuzuna ulaştırılmakta, yükleme havuzundan 1930m uzunluğunda cebri boru ile 437m düşürülerek Çaldere santralde türbinlenmekte ve 24km uzunluğunda Çaldere enerji iletim hattı ile Dalaman TM aracılığı ile enterkonnekte sisteme aktarılmaktadır.

2011 yılına kadar ürettiği temiz enerji sayesinde 50.000 ton sera gazının dünyamıza salınımına engel olmuştur.